Home > Uw dierenvraag > Alles over katten > Bloedarmoede

Online afspraak maken
Bel ons
Stuur uw vraag
WhatsApp ons

Bloedarmoede

Bij bloedarmoede (anemie) is het aantal rode bloedcellen in het bloed verlaagd. Hierdoor ontstaat er in het lichaam een tekort aan zuurstof en zullen dieren zwak en vermoeid worden. Er zijn verschillende oorzaken voor bloedarmoede.

Symptomen

Bij bloedarmoede hebben de spieren en organen zuurstofgebrek, hierdoor kunnen  de onderstaande symptomen ontstaan. De stelregel daarbij is hoe lager het aantal rode bloedcellen en hoe sneller (acuter) de bloedarmoede ontstaat, des te ernstiger de symptomen zullen zijn:

  1. sneller moe, sloom
  2. meer slapen
  3. minder honger
  4. bleke tong of slijmvliezen
  5. sommige katten gaan rare dingen eten of aan rare dingen likken 
  6. soms is er sprake van koorts

Oorzaken

Bloedverlies:

Verlies van rode bloedcellen treedt op bij een bloeding. Dit kan een zichtbare bloeding aan de buitenkant van het lichaam zijn door bijvoorbeeld een wond, maar kan ook een inwendige bloeding zijn die in eerste instantie niet zo duidelijk is, bijvoorbeeld bij een aanrijding of door bloedverlies via het maagdarmkanaal. Bloedingen kunnen o.a ontstaan door trauma, een bloedende tumor (bv milttumor) of door een stollingsstoornis waarbij de bloedstolling niet meer voldoende functioneert (dit is bijvoorbeeld het geval bij vergiftiging met rattengif)

Verhoogde afbraak

De normale levensduur van een rode bloedcel is ongeveer 70 dagen (kat). In het geval van verhoogde afbraak worden rode bloedcellen te snel afgebroken (=hemolyse); hierdoor ontstaat vaak een acute en ernstige bloedarmoede. Oorzaken hiervoor zijn o.a een auto-immuunziekte (immuungemedieerde hemolytische anemie), bepaalde infecties bv Mycoplasma-bacterie (kat) of bepaalde giftige stoffen.

Verminderde aanmaak

Het beenmerg maakt rode bloedcellen aan. Indien het beenmerg niet goed functioneert zullen er te weinig rode bloedcellen worden gevormd en daardoor kan ook een bloedarmoede ontstaan. Oorzaken hiervoor zijn o.a (chronische) ontstekingen, tumoren, nierfalen etc. Bij katten sluiten we altijd kattenleukemie (FeLV) en kattenaids (FIV) uit d.m.v. een bloedtest. Deze vorm van bloedarmoede is meestal chronisch en geeft vaak minder duidelijke klinische klachten. 

Diagnose

De diagnose bloedarmoede wordt vastgesteld met bloedonderzoek door het percentage rode bloedcellen in het bloed, de hematocriet (Ht), te bepalen. Om de oorzaak van de bloedarmoede vast te stellen wordt uitgebreid bloedonderzoek gedaan en indien nodig volgt er beeldvorming (bv röntgenfoto's, echo). 

Therapie

In eerste instantie proberen we indien mogelijk de oorzaak van de bloedarmoede te behandelen. Afhankelijk van de oorzaak van de bloedarmoede kan dat betekenen dat er een behandeling met medicijnen nodig; soms zal een operatie nodig zijn. 

Als een dier ernstige bloedarmoede heeft, hier veel last van heeft of zelfs mogelijk dreigt te overlijden, is het advies om een bloedtransfusie te geven. Een  bloedtransfusie neemt de ziekte niet weg, maar geeft wel meer tijd om de behandeling te laten aanslaan. 

Prognose 

De levensverwachting van uw kat met bloedarmoede is sterk afhankelijk van de oorzaak van de klachten en de ernst van de bloedarmoede.