Home > Onze zorg > Laparoscopische Sterilisatie > Tijdstip

Online afspraak maken
Bel ons
Stuur uw vraag
WhatsApp ons

Wanneer sterilisatie?

Er bestaat bij de diverse deskundigen verschil van inzicht over wat het beste moment is om een teefje te steriliseren. Uit onderzoek van de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht blijkt dat de kans op het ontwikkelen van melkkliertumoren afhankelijk is van het tijdstip van sterilisatie:

– voor de eerste loopsheid                                            1%
– tussen de eerste en de tweede loopsheid                8%
– na de tweede loopsheid                                               28%

De kans op het ontwikkelen van melkkliertumoren neemt dus toe naar mate de sterilisatie later plaatsvindt. Argumenten om een sterilisatie na de eerste loopsheid te laten plaatsvinden zijn:

– optimale nier- en leverfunctie i.v.m. de narcose
– minimaliseren van de kans op urine-incontinentie bij met name de grote hondenrassen (>20kg)
– voorkomen van een chirurgische ingreep tijdens een voorstadium van de eerste loopsheid

Ons advies: steriliseer een teefje bij voorkeur 3 maanden na de eerste loopsheid! Dit advies geldt met name voor de grote hondenrassen (>20kg).

Wat u misschien meer wilt weten: