Home > Uw dierenvraag > Alles over konijnen > Narcose

Online afspraak maken
Bel ons
Stuur uw vraag
WhatsApp ons

Narcose Konijn

Anesthesie omvat alles wat met narcose te maken heeft. Een narcose is altijd uit 3 elementen opgebouwd: slaap, spierverslapping en pijnstilling. Voor een goed herstel na een narcose en een pijnlijke ingreep is de pijnbestrijding van groot belang. Belangrijk is dat de pijn al wordt geremd voordat de ingreep begint. Ook is het van belang dat er verschillende pijnstillers gegeven worden. De pijnstillende injecties geven we indien mogelijk dus al vóór de operatie.

Voordat uw huisdier onder narcose gebracht wordt, onderzoekt de dierenarts uw konijn en let daarbij extra op de hart- en longfunctie. Indien er bijvoorbeeld een hartruis wordt waargenomen, kan er geadviseerd worden eerst een echo te laten maken van het hart.

Bij het konijn worden de narcosemiddelen via een injectie in de rugspier toegediend. Na de injectie valt uw huisdier in slaap en krijgt hij een kapje met zuurstof voor zijn neus waarmee tijdens de operatie 100% zuurstof toegediend. Dit is heel belangrijk, omdat tijdens een narcose het zuurstoftransport naar alle weefsels benadeeld is. Via dit kapje kan de dierenarts tijdens de operatie indien nodig ook extra narcosegas (isofluraan) geven.

Omdat tijdens een narcose de oogleden niet knipperen worden de ogen gezalfd om uitdroging van het hoornvlies te voorkomen. De operatieassistente houdt de lichaamsfuncties van uw huisdier goed onder controle tijdens een narcose. De bewakingsapparatuur meet onder andere de lichaamstemperatuur, het zuurstofverzadigingspercentage in het bloed en de hoeveelheid uitgeademde koolstofdioxide in de uitademingslucht. Tevens loopt er bij alle patiënten tijdens de gehele narcose een ecg (bewaking hartritme) mee op de monitor.

Uw konijn ligt tijdens de narcose op een elektrisch verwarmd kleedje, zodat afkoeling tijdens de narcose zoveel mogelijk beperkt wordt. Na een narcose verblijft uw huisdier de rest van de dag in onze opname. Indien nodig krijgt uw huisdier een warmtelamp en/of een kruik. Onder zorgvuldige toezicht van een assistente worden op een aantal vaste momenten belangrijke lichaamsfuncties van uw huisdier gecontroleerd en op het narcoseverslag genoteerd.

Wanneer u uw huisdier na de narcose naar huis mag, krijgt u nog een nazorgbrief mee naar huis, zodat u thuis rustig kunt nalezen waar u op moet letten. Uw huisdier krijgt indien nodig ook pijnstillers mee naar huis.