Home > Uw dierenvraag > Alles over konijnen > Diarree

Online afspraak maken
Bel ons
Stuur uw vraag
WhatsApp ons

Diarree konijn

Diarree kan vele verschillende oorzaken hebben. Hieronder zijn er een aantal opgenoemd. Op basis van uw verhaal en de bevindingen bij lichamelijk onderzoek kan de dierenarts een inschatting maken, wat in het geval van uw konijn het meest waarschijnlijk is. Soms is aanvullend onderzoek nodig in de vorm van ontlastingonderzoek.

Mogelijke oorzaken van diarree bij het konijn:

Dieet invloeden:

  • Uw bent gewisseld van voer en het darmstelsel van het konijn moet hier nog aan wennen. Daardoor verloopt de vertering niet optimaal en kan diarree ontstaan. Wen uw konijn altijd langzaam aan nieuwe voeding door het eerst met het oude voer te mengen.
  • Uw konijn krijgt te weinig vezels binnen. Zorg ervoor dat uw konijn altijd onbeperkt hooi tot zijn beschikking heeft, zodat hij voldoende vezels binnen krijgt voor een optimale darmwerking.
  • Uw konijn heeft te veel groente of fruit gegeten. Door het vocht in de groenten en de suikers in het fruit komt er veel vocht in de ontlasting terecht, die daardoor dunner wordt.

Parasieten:

Bij het konijn wordt regelmatig de eencellige parasiet Eimeria aangetroffen in de ontlasting die voor diarree kan zorgen (‘coccidiose’). Deze parasieten zijn niet met het blote oog waar te nemen. De diagnose wordt gesteld door middel van ontlastingonderzoek.  Wanneer bekend is welke parasieten er voorkomen in de ontlasting van uw konijn, kan de dierenarts een passende therapie instellen.

Worminfecties komen bij het konijn zelden voor. Wanneer u kleine witte kruipende wormpjes aan de achterkant bij uw konijn ziet, zijn dit veelal maden. Dit is een spoedgeval!

Bacteriën:

Soms is er bij een konijn sprake van disbacteriose. Dat betekent dat de balans van de darmflora verstoord is. Vaak krijgt 1 soort bacterie de overhand, terwijl alle bacteriën juist in evenwicht met elkaar moeten zijn. Dit kan bijvoorbeeld komen door langdurige behandeling met antibiotica, verkeerde voeding of stress.  Deze diagnose wordt ook gesteld door middel van ontlastingonderzoek. Als bekend is welke bacterie problemen veroorzaakt, kan uw dierenarts een passende therapie instellen.