Home > Uw dierenvraag > Alles over katten > Vergiftigingen

Online afspraak maken
Bel ons
Stuur uw vraag
WhatsApp ons

Vergiftigingen

Vergiftigingen kunnen veel uiteenlopende verschijnselen geven waardoor ook de behandeling sterk kan verschillen. Evi dierenartsen heeft een aantal (veel) voorkomende vergfitigen bij de kat op een rijtje gezet:

Vlooienmiddel vergiftiging

Giftige stof: permethrin (zit in bepaalde vlooienmiddelen die bedoeld zijn voor de hond)
Symptomen: trillingen, krampen, overgevoeligheid, speekselen, wijde pupillen, epileptische aanval, hoge lichaamstemperatuur, (sterfte)
Giftige dosis: elke dosis is potentieel giftig; advies is bij iedere inname contact op te nemen met uw dierenarts

Behandeling:
- spot-on plek (scheren) en wassen (lauw water en zeep)

- temperatuur monitoren
- rustige prikkelarme omgeving
- zo nodig opname voor infuus en symptoombestrijding tegen de trillingen/krampen

Lelie vergiftiging

Giftige stof: de hele plant is giftig, maar de bloem het giftigst.
Symptomen: braken, kwijlen, anorexie, nierfalen, veel drinken/plassen, sloomheid, sterfte

Giftige dosis: elke dosis is potentieel giftig; advies is bij iedere inname contact op te nemen met uw dierenarts
Therapie:
- laten braken (per injectie bij de dierenarts, kan zinvol zijn tot min. 6 uur na inname)

- toedienen van geactiveerde kool (Norit) (kan zinvol zijn tot min. 6 uur na inname)
- opname voor 48 uur infuus (binnen 18 uur na inname), controle nierwaarden en indien nodig symptomatische behandeling

Antivries vergiftiging

Giftige stof: ethyleenglycol
Symptomen: neurologische klachten, sloom, lage temperatuur, braken, nierfalen (veel drinken/veel plassen), vaak fataal.

Giftige dosis: elke dosis is potentieel giftig; advies is bij iedere inname contact op te nemen met uw dierenarts
Antigif: ethanol, (fomepizol)
Therapie:
- laten braken (per injectie bij de dierenarts; alleen zinvol onmiddellijk na inname)
- opname voor infuus en symptomatische behandeling
- behandelen met antigif (binnen 3 uur na inname)
- NB  toedienen van geactiveerde kool (Norit) is niet zinvol

Paracetamol vergiftiging

Giftige stof: Paracetamol
Symptomen: levensbedreigende bloedarmoede,  leverfalen, nier- en hartbeschadiging, donkere slijmvliezen, rode urine.

Giftige dosis: elke dosis is potentieel giftig; advies is bij iedere inname contact op te nemen met uw dierenarts
Antigif: acetylcysteine
Therapie:
- laten braken (per injectie bij de dierenarts; liefst zo snel mogelijk)
- maagspoelen indien nodig
- zo nodig opname voor infuus en symptoombestrijding (bv zuurstof en vitamine C)
- bij gebruik van orale acetylcysteine geen Norit geven

Groene aanslag reiniger

Giftige stof: o.a didecyldimethylammoniumchloride (katten likken dit van bv tuintegels op of van hun voetzooltjes)
Symptomen: kwijlen, stoppen met eten, zweren in de bek

Therapie:
- pijnstilling
- indien nodig opname en het plaatsen van een voedingssonde

Neem telefonisch contact met ons op wanneer u het vermoeden hebt dat uw kat is vergiftigd!