Home > Uw dierenvraag > Alles over katten > Suikerziekte

Online afspraak maken
Bel ons
Stuur uw vraag
WhatsApp ons

Suikerziekte

Suikerziekte, ook wel Diabetes mellitus genoemd, kan ontstaan ten gevolge van verschillende oorzaken. Afhankelijk van de oorzaak kan suikerziekte worden ingedeeld in verschillende types:

Type 

Oorzaak Gevolg
 I Immuun gemedieerd Cellen van de alvleesklier worden door het lichaam zelf kapot gemaakt, waardoor er te weinig insuline wordt geproduceerd.
 II Obesitas/ luiheid De lichaamscellen zijn ongevoelig geworden voor de insuline die het lichaam aanmaakt, er treedt insulineresistentie op.
 III Medicatie/ ziekte Medicatie of ziekte die insulineresistentie veroorzaakt, bv de ziekte van Cushing
 IV Zwangerschap Voorbijgaande suikerziekte tijdens de zwangerschap

Bij de kat komt voornamelijk type I en II Diabetes mellitus voor. Bij de meeste katten speelt er vaak een combinatie van een alvleesklier die te weinig insuline produceert en lichaamscellen die te weinig reageren op de insuline die nog wel geproduceerd wordt.

Insuline is nodig om glucose (bloedsuikers) de lichaamscellen in te transporteren, waar het gebruikt kan worden als brandstof. Door een tekort aan insuline of doordat de lichaamscellen ongevoelig zijn voor insuline, kan de glucose de cellen niet meer in en hoopt het zich op in het bloed. Zo ontstaat er een te hoog bloedsuiker, ook hyperglycemie genoemd.

Verschijnselen

Katten met suikerziekte vertonen vaak (een van) de volgende verschijnselen:

Dieren die niet behandeld worden kunnen uiteindelijk in coma raken, omdat de hersencellen een ernstig brandstof tekort krijgen en daardoor niet goed meer kunnen functioneren en uitvallen.

Diagnostiek

Met behulp van verschillende diagnostische tests kan de diagnose worden gesteld:

  • Urineonderzoek: om onderscheid te maken tussen andere oorzaken van veel drinken en plassen, zoals een nierprobleem of blaasontsteking. Bij suikerziekte is er glucose aanwezig in de urine.
  • Bloedonderzoek: om onderscheid te maken tussen andere oorzaken van afvallen en veel drinken en plassen. Zo kan er ook bij een nierprobleem ook glucose in de urine kan voorkomen. Bij een kat met suikerziekte is de glucose in het bloed ver boven de normaalwaardes.

Bij de kat kunnen glucose waardes in het bloed omhoog schieten door stress. Om onderscheid te kunnen maken tussen hoge glucosewaardes door suikerziekte of door stress worden de fructosamines gemeten in het bloed. Fructosamines worden gevormd als het glucosegehalte in het bloed langdurig is verhoogd. Een kat met suikerziekte heeft dus verhoogde fructosamines in het bloed.

Therapie

Op deze pagina leest u meer over de therapie, de belangrijke bijbehorende controles en eventuele complicaties.

Prognose

De prognose van katten met suikerziekte is over het algemeen goed. Katten die goed zijn in te stellen kunnen een lang en gelukkig leven lijden. Het is zelfs zo dat sommige katten na een bepaalde periode weer zelf insuline aan gaan maken en dus minder of zelfs helemaal geen insuline meer hoeven te krijgen via injectie.