Home > Uw dierenvraag > Alles over katten > Schildklier behandeling

Online afspraak maken
Bel ons
Stuur uw vraag
WhatsApp ons

Schildklier behandeling

Hyperthyreoïdie (een te snel werkende schildklier) is vaak goed te behandelen. Hiervoor zijn drie verschillende mogelijkheden. Hieronder zullen we deze toelichten. Als er ook nierlijden of een hartprobleem geconstateerd wordt, zal dat ook behandeld moeten worden.

Behandeling

Als het schildklierhormoon niet al te hoog is in het bloed, dan is dieetvoer een optie. Een dieet van speciale , jodium-arme voeding (Hill’s y/d) zorgt ervoor dat de productie van T4 verminderd wordt en weer op normaal niveau komt. Het is belangrijk om het dieet uiterst strikt te volgen. Uw kat mag dus niets anders dan deze voeding en water! Wanneer u meerdere katten heeft, kunnen deze gewoon mee eten van het dieetvoer. Zij zullen eens per week een blikje normale voeding moeten eten om aan hun jodiumbehoefte te voldoen. Er zijn zowel brokjes als blikvoer van dit dieet verkrijgbaar. Na 4 weken het dieet gevolgd te hebben, controleren wij de T4-spiegel in het bloed te laten bepalen om te zien of het dieetvoer zijn werk gedaan heeft.

In principe wordt altijd gestart met het geven van tabletjes, Felimazol. De tabletjes moeten volgens een bepaald schema gegeven.

Na 3 weken komt u op controle, waarbij weer bloed afgenomen wordt van uw kat. Hierin wordt de hoeveelheid schildklierhormoon bepaald en wordt ook de nierfunctie en beenmergfunctie van uw kat bekeken. Hyperthyreoïdie kan namelijk nierfalen verbergen, zodat dat pas in het bloed gezien wordt als het schildklierhormoon onder controle is. De medicijnen hebben een enkele keer invloed op het beenmerg, vandaar dat ook de beenmergfunctie bekeken wordt.

Wanneer blijkt dat het schildklierhormoon op normaal niveau is, moet u de dosering tabletten die u op dat moment gaf levenslang blijven volhouden, tenzij u voor een van de andere behandelingsmogelijkheden kiest. Uw kat zal ook regelmatig (1-2 keer per jaar) op controle moeten blijven komen om bloed te prikken, zodat de schildklier-, nier- en beenmergfunctie goed in de gaten gehouden kunnen worden.

Radioactief jodium

Dit is de eerste keus behandeling voor katten met hyperthyreoïdie. Uw kat mag deze behandeling alleen ondergaan als de nierfunctie goed is. Om dit zeker te weten moet uw kat dus ook de eerste weken met tabletten behandeld worden (zie hierboven).

Als u uw kat wilt laten behandelen met radioactief jodium verwijzen wij u door naar Dierenkliniek De Lingehoeve in Lienden of de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren. Uw kat moet dan 5 dagen opgenomen worden voor deze behandeling, want hij gaat enige tijd radioactiviteit uitstralen. De radioactieve deeltjes worden bij uw kat in de bloedbaan ingespoten. Deze deeltjes vallen alleen de ‘extra’ schildkliercellen aan en niet het normale weefsel van de schildklier. Als de behandeling goed verloopt, heeft uw kat na deze therapie weer gezonde schildklier. Na deze behandeling komt u na twee maanden op controle om de hoeveelheid schildklierhormoon te controleren. Daarna is uw kat in principe ‘pil en controle’ vrij.

Operatie

Voor chirurgie wordt slechts in enkele gevallen gekozen. Voor de operatie zal ook eerst een scan van de schildklier gemaakt moeten worden, zodat duidelijk wordt of de schildklier aan 1 of 2 kanten afwijkend is. Deze scan kan gemaakt worden bij de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren of bij Dierenkliniek de Lingehoeve. Ook na een operatie is een controle na twee maanden noodzakelijk.