Home > Uw dierenvraag > Alles over katten > Bloedonderzoek resultaten

Online afspraak maken
Bel ons
Stuur uw vraag
WhatsApp ons

Bloedonderzoek resultaten

Wanneer er bij uw huisdier bloedonderzoek is gedaan komen hier resultaten uit niet niet altijd even makkelijk te begrijpen zijn. We geven u graag meer inzicht:

Glucose/suiker
Een te veel aan glucose (suikerziekte?) in het bloed kan worden veroorzaakt doordat insuline (hormoon) de bloedsuikerspiegel niet meer kan controleren. Ook wanneer we glucose in de urine aantreffen willen we de glucose spiegel in het bloed meten.

Frucotosamine's
Wanneer de suikerspiegel in het bloed te hoog is meten we ook de fructosamines ('lange termijn'-suikers). Deze geven het suikerniveau aan over een periode van 3-4 weken.Hiermee kunnen we deze een tegen glucose spiegel door stress in de behandelkamer uitsluiten of bevestigen.

Een verhoogde fructosamine spiegel in het bloed samen met een verhoogde glucose spiegel is een aanwijzingen voor suikerziekte bij de kat.

Ureum
Ureum is afkomstig uit de afbraak van eiwitten. Net als creatine wordt het uitgescheiden door de nieren.
De ureum-spiegel kan ons meer vertellen over de nier- & leverfunctie, maar ook of de mate van uitdroging van de patiënt.

Creatinine
Creatinine is een afbraakproduct van de spieren en komt direct in het bloed terecht. De creatinine-spiegel in het bloed is normaal gesproken stabiel, omdat het continu wordt uitgescheiden door de nieren. Wanneer de nierfunctie voor 75% verloren (nierfalen) is gegaan, gaat de creatinine-spiegel in het bloed ook stijgen. Dat is dus pas in een laat stadium. Gelukkig kunnen we met behulp van de SDMA-bepaling eventuele nierschade in een vroeger staduim


Te hoge ureum en creatinine waarde bij de kat, dit kan duiden op acuut of chronisch nierfalen.
DierGezondheidsCentrum Hilversum adviseert verder bloed en urine onderzoek.

SDMA
Ook een te hoge SDMA-spiegel kan net als een te hoge creatine-waarde wijzen op nierfalen. De SDMA is een betrouwbaardere biomarker voor de nierfunctie dan de creatinine omdat deze in een eerder stadium afname van de nierfunctie diagnosticeert en niet beinvloed wordt door de spiermassa. SDMA stijgt zowel bij acute en actieve nierschade als bij chronische nierziekte. Er dient een compleet urineonderzoek te worden uitgevoerd.

Leverwaarde(s)
Bij een verhoging van de leverwaarde(s) letten we vooral op de hoogte van de waardes. Vaak is een verhoging van minimaal 2x de normaalwaarde pas van betekenis. We adviseren dan ook de galzuren te meten.
Verhogingen kunnen duiden op ontstekingen en soms zelfs tumoren, verder onderzoek (bloed of echo) is dan aan te raden.

Galzuren
Bij afwijkende leverwaardes willen we graag de galzuren kunnen bepalen om de ernst van het leverprobleem vast te stellen.

Zouten (kalium, natrium en chloor)
De zouten worden door allerlei andere processen in het lichaam beinvloed. Bij het toedienen van infusen is het ook erg belangrijk inzicht te hebben in de zouthuishouding.

Calcium
Calcium is een mineraal en vervuld functies in het skelet, zenuwstelsel en heeft te maken met de bloedstolling.
Soms kan een te hoge calcium spiegel een aanwijzing zijn voor een tumor.

Schildklier
Bij de kat komt eigenlijk maar 1 aandoening aan de schildklier voor en dat is een te snel werkende schildklier, oftewel hyperthyreoïd. We meten dan een teveel aan schildklier hormoon.

Alvleesklier
Wat we meten is de fPLI (feline Pancreas Lipase Immunoreactivity) in het bloed. De test is betrouwbaar om pancreatitis te diagnosticeren maar ook om het uit te sluiten.

Eiwitten
We meten hierbij het totaal aantal eiwitten in het bloed, de albumine fractie en de gammaglobulines.
Eiwitten kunnen ons uiteenlopende informatie geven, zoals over: bloedverlies, uitdroging, onstekingen en nog veel meer.

Rode en witte bloedlichaampjes
Rode bloedcellen zijn onder andere verantwoordelijk voor zuurstof transport, inzicht in deze cellen is dan ook letterlijk van levensbelang. De witte bloedcellen (leucocyten) zijn betrokken bij de afweer, de verschillende soorten witte bloedcellen kunnen ons meer vertellen over de verschillende vormen van infecties die het lichaam doormaakt.

Indien u vragen heeft over bovenstaande bloedbepalingen bent u welkom om contact met ons op te nemen.