Home > Uw dierenvraag > Alles over katten > Blaasgruis

Online afspraak maken
Bel ons
Stuur uw vraag
WhatsApp ons

Blaasgruis bij de kat

De meest voorkomende soort blaasgruis bij katten is de struviet. Een vervelend probleem, maar gelukkig heel makkelijk te voorkomen! Struviet is opgebouwd uit de mineralen magnesium, ammonium en fosfaat. 

Er zijn een aantal redenen waardoor een kat struvietkristallen kan ontwikkelen. De ene kat heeft meer aanleg voor het ontwikkelen van kristallen dan de andere. Hieraan kunnen u en uw dierenarts helaas niets veranderen. Gelukkig zijn er een aantal dingen die u wél zelf kunt doen om zoveel mogelijk te voorkomen dat uw kat in de toekomst weer last krijgt van dit vervelende probleem.
Een bekende oorzaak is het hebben van te sterk geconcentreerde urine. Met de urine verdwijnen afvalstoffen uit het lichaam. Het is dus normaal dat er in de urine bepaalde mineralen zitten. Als de urine heel waterig is, lossen deze mineralen makkelijker op dan als de urine heel geconcentreerd is. Als u een schep zout in een klein beetje water doet zal er meer zout ‘overblijven’ dan als u dezelfde schep zout in een grote hoeveelheid water doet. In de blaas werkt dit hetzelfde.

 

 

 

Hoe ontstaat precies blaasgruis?

Blaasgruis ontstaat dus wanneer bepaalde mineralen uit de voeding in de urine uitkristalliseren. Dit treedt eerder op bij voeding die deze mineralen in voor uw kat te hoge hoeveelheden bevat. De kristallen kunnen zich vasthechten aan organisch materiaal in de urine, zodat er structuren ontstaan die op den duur kunnen uitgroeien tot stenen.
De zuurgraad (pH) van de urine, welke per kat kan variëren, is ook bepalend voor het optreden van gruisvorming. Daarnaast kunnen bacteriën de zuurgraad van de urine beïnvloeden. Verder is het drinkgedrag van uw kat (te weinig drinken) van invloed op het ontstaan van blaasgruis. Overgewicht en te weinig lichaamsbeweging zijn andere factoren die een rol spelen.

Zowel katers als poezen kunnen een blaasontsteking en/of blaasgruis krijgen. Maar katers hebben door hun nauwere plasbuis daarnaast het risico om ′′verstopt′′ te raken, waardoor zij niet meer kunnen plassen. Als u dat merkt, moet u direct contact opnemen met de kliniek, dit is namelijk een spoedgeval dat soms zelfs tot de dood kan leiden. Indien er sprake is van een verstopping van de plasbuis zal de dierenarts de steen via een katheter proberen te verwijderen of, indien dit niet mogelijk is, via een operatie.

De volgende factoren kunnen de vorming van blaasstenen of blaasgruis beïnvloeden:

• Zuurgraad (pH) van de urine
Struviet ontstaat in een urine met een hoge pH, ook wel een alkalische urine genoemd. Urinary dieetvoeding zorgt voor een verlaging van de urine pH, waardoor de vorming van struvietkristallen geremd wordt.
• Mineralen samenstelling van de urine
Kristallen bestaan uit verschillende mineralen. De concentratie van deze mineralen in de urine wordt direct beïnvloed door de samenstelling van de voeding. Zo helpt een laag magnesiumgehalte in de voeding herhaalde struvietsteenvorming verminderen.

Het is erg belangrijk dat uw kat uitsluitend de door uw dierenarts voorgeschreven dieetvoeding (droog en natvoeding) krijgt. Mengen met andere voeding of het geven van tussendoortjes beïnvloeden direct het gunstige effect van blaasgruis dieetvoeding. Bijvoorbeeld door het weer verhogen van de pH. Ook kunnen andere voeding of tussendoortjes juist veel van de mineralen bevatten die kristalvorming stimuleren. Meestal is het geven van blaasgruis dieetvoeding voor langere tijd, soms levenslang nodig om herhaling in de toekomst te helpen voorkomen.

Hoe gaan en kunnen we blaasgruis behandelen?

Hoe kunt u zorgen dat de urine van uw kat wateriger wordt?