Home > Uw dierenvraag > Alles over honden > Vaccineren

Online afspraak maken
Bel ons
Stuur uw vraag
WhatsApp ons

Wanneer moet ik mijn hond laten vaccineren?

Gezondheidscontrole | https://evidierenartsen.nl/dierenvraag/hond/wanneer-moet-ik-mijn-hond-laten-vaccineren/https://evidierenartsen.nl/dierenvraag/hond/dog-vaccinate/

Om een dier te vaccineren moet het volledig gezond zijn. Voorafgaand aan elke vaccinatie voeren wij daarom een uitgebreide gezondheidscontrole uit. Onze dierenartsen kijken onder meer naar het gebit, de ogen, de oren, de ademhaling, het hart, de lymfeknopen, de huid, het bewegingsapparaat en de voedingstoestand. Eventuele afwijkingen bespreken wij met u en noteren wij in het patiëntendossier. Tijdens dit onderzoek kunt u de dierenarts natuurlijk ook al uw eventuele vragen stellen.

Na de gezondheidscontrole overleggen we met u welke vaccinaties voor het komende jaar zinvol zijn. Dit hangt af van de gezondheid van uw hond, maar bijvoorbeeld ook van een eventueel bezoek aan het buitenland of een pension. We streven er dus naar alleen de noodzakelijke vaccinaties toe te dienen. Vaccineren is namelijk maatwerk!

Tip: ontworm uw hond een week voor de vaccinatie, dan werkt het vaccin beter!

Wanneer vaccineren?

Zoals u in het vaccinatieschema kunt zien, heeft een volwassen hond ieder jaar een vaccinatie nodig. U krijgt dus ieder jaar een oproep van ons thuisgestuurd, zodat u niet vergeet langs te komen. Welke vaccinatie uw hond precies krijgt, verschilt per situatie. Het standaard vaccinatieschema voor de hond ziet er als volgt uit:

Daarnaast kunt en moet u uw hond soms ook tegen een aantal andere ziekten laten vaccineren:

Rabiës

  • Het is wettelijk bepaald dat uw hond gevaccineerd moet zijn tegen hondsdolheid (rabiës) als u met uw hond naar het buitenland gaat. Uw hond moet ten tijde van de vaccinatie wel ouder zijn dan drie maanden. Deze vaccinatie moet minstens drie weken voor vertrek gegeven worden en mag bij vertrek niet ouder zijn dan een jaar. Sommige landen willen zelfs dat u door middel van een bloedtestuitslag kunt aantonen dat uw huisdier geënt is tegen rabiës. De vaccinatie tegen rabiës geeft 3 jaar lang bescherming.

Bordetella bronchiseptica

  • Deze bacterie is een van de verwekkers van kennelhoest. Indien uw hond in contact komt met een grote groep honden, is het verstandig uw hond extra te beschermen tegen Bordetella bronchiseptica. Soms mag uw hond zelfs alleen ergens verblijven als hij gevaccineerd is tegen Bordetella bronchiseptica.

Ziekte van Weil

  • Als uw hond in contact kan komen met wilde knaagdieren en veel zwemt in stilstaand water, is het verstandig uw hond in plaats van jaarlijks, ieder half jaar te vaccineren tegen de ziekte van Weil.

Als u twijfelt over de vaccinaties en de beschermingsstatus van uw hond, belt u dan met een van onze klinieken of maak een afspraak en neem het vaccinatieboekje en/of dierenpaspoort mee.