Home > Uw dierenvraag > Alles over honden > Vergiftigingen bij de hond

Online afspraak maken
Bel ons
Stuur uw vraag
WhatsApp ons

Vergiftigingen bij de hond

Vergiftigingen kunnen veel uiteenlopende verschijnselen geven waardoor ook de behandeling sterk kan verschillen. Evi dierenartsen heeft een aantal (veel) voorkomende vergfitigen bij de hond op een rijtje gezet:

Rattengif/muizengif vergiftiging

1) Giftige stof: Warfarine, dicoumarol, brodifacoum, diphacinone e.d.
Symptomen: bloedingen vanaf +-48h na inname; kan bv sloomheid, benauwdheid en moeilijk bewegen als gevolg geven

Giftige dosis: verschilt per stof; advies is bij iedere inname contact op te nemen met uw dierenarts
Antigif: vitamine K (moet vaak langdurig gegeven worden).
Therapie:
- laten braken (per injectie bij de dierenarts; zinvol tot 4h na inname)
- toedienen van geactiveerde kool (Norit)
- vitamine K op basis van stollingstijden
- zo nodig opname en plasma/bloedtransfusie

2) Giftige stof: Alfa-chloralose
Symptomen: ontstaan zeer snel (binnen 1-2h) en zijn neurologisch van aard, zoals incoördinatie, trillingen, speekselen, toevallen, coma, ademhalingsdepressie.
Antigif: nvt4Giftige dosis: verschilt per dier; advies is bij iedere inname contact op te nemen met uw dierenarts.
Therapie:
- laten braken (per injectie bij de dierenarts; <1h na inname)
- toedienen van geactiveerde kool (Norit)
- zo nodig opname en symptomatische behandeling tegen toevallen en goede bewaking van lichaamstemperatuur

Druiven en rozijnen vergiftiging

Giftige stof: onbekend
Symptomen: braken, diarree, gevolgd door acuut nierfalen (anorexie, sloomheid, veel drinken).

Giftige dosis: verschilt sterk per dier; advies is bij iedere inname contact op te nemen met uw dierenarts.
Antigif:
nvt

Therapie:
- laten braken (per injectie bij de dierenarts; liefst zo snel mogelijk, kan effect hebben tot 8 uur na inname)
- toedienen van geactiveerde kool (Norit)
- zo nodig opname voor infuus en het spoelen van de nieren

Chocolade vergiftiging

Giftige stof: theobromine (zit in cacao)
Symptomen: braken, diarree, gevolgd door hijgen, onrust, spiertrillingen, hartritmestoornissen, toevallen, overlijden.
Giftige dosis: verschilt sterk per dier; advies is bij iedere inname van melk of pure chocolade contact op te nemen met uw dierenarts. Het risico op problemen na het eten van witte chocolade is wel zeer klein.
Antigif: nvt 
Therapie:
- laten braken (per injectie bij de dierenarts; liefst zo snel mogelijk, kan effect hebben tot 2-4h na inname)
- toedienen van geactiveerde kool (Norit)
- zo nodig opname voor infuus en symptoombestrijding van hartritmestoornissen en trillingen

Pijnstiller vergiftiging

Giftige stof: pijnstillers voor mensen (bv ibuprofen, neurofen, diclofenac, strepfen) of een te veel van de eigen medicijnen (bijvoorbeeld rimadyl/metacam).
Symptomen: dronkenmansgang, braken, diarree, misselijkheid, maag- en darmzweren (bloedingen), lever- en nierfalen, depressie.

Giftige dosis: verschilt per stof; advies is bij iedere inname of overdosering contact op te nemen met uw dierenarts.
Antigif
: nvt

Therapie:
- laten braken (per injectie bij de dierenarts; liefst zo snel mogelijk)
- toedienen van geactiveerde kool (Norit)
- zo nodig opname voor infuus en symptoombestrijding

Paracetamol vergiftiging

Giftige stof: Paracetamol
Symptomen: leverfalen, levensbedreigende bloedarmoede, nier- en hartbeschadiging, donkere slijmvliezen, rode urine.

Giftige dosis: >150 mg/kg.
Antigif:
acetylcysteine (tablet, infuus) (+ SAMe)

Therapie:
- laten braken (per injectie bij de dierenarts; liefst zo snel mogelijk)
- maagspoelen indien nodig
- zo nodig opname voor infuus en symptoombestrijding (bv zuurstof en vitamine C)
- bij gebruik van orale acetylcysteine geen Norit geven

Drugs vergiftiging

Giftige stof: wiet, hash, XTC, amfetaminen, cocaine etc
Symptomen: vergelijkbaar als bij de mens.

Giftige dosis: verschilt per stof
Antigif: bij opiumachtige stoffen: buprenorfine / naloxon.
Therapie:
- laten braken (per injectie bij de dierenarts; liefst zo snel mogelijk)
- toedienen van geactiveerde kool (Norit)
- zo nodig opname voor infuus en symptoombestrijding en/of behandelen met antigif

Neem telefonisch contact met ons op wanneer u het vermoeden hebt dat uw kat is vergiftigd!