Home > Uw dierenvraag > Alles over honden > Diarree

Online afspraak maken
Bel ons
Stuur uw vraag
WhatsApp ons

Diarree bij honden

Diarree kan vele verschillende oorzaken hebben. Hieronder zijn er een aantal opgenoemd. Op basis van uw verhaal en de bevindingen bij lichamelijk onderzoek kan de dierenarts een inschatting maken, wat in het geval van uw hond het meest waarschijnlijk is. Soms zijn aanvullende onderzoeken nodig, zoals ontlastingonderzoek of bloedonderzoek.

Mogelijke oorzaken van diarree bij honden

Virus:

 • Een eenvoudige ‘buikgriep’ veroorzaakt door een Rota- of Coronavirus kan bij alle honden voorkomen, hoewel jonge honden er gevoeliger voor zullen zijn omdat hun weerstand nog minder goed ontwikkeld is.
 • Parvo veroorzaakt zeer ernstige, stinkende, vaak bloederige diarree. De ziekte verloopt veelal dodelijk. Uw pup wordt hier tegen gevaccineerd, maar met name bij dieren uit oost Europa met een ontbetrouwbare vaccinatie-status komt het helaas toch nog regelmatig voor.
 • Hondenziekte (Canine Distemper, een Morbilivirus) kan ook diarree veroorzaken. Ook hiertegen worden honden ingeent/gevaccineerd en de ziekte wordt tegenwoordig gelukkig veel minder gezien in Nederland.

Dieet invloeden:

 • De hond verdraagt bepaalde voeding niet. Dit wordt ook wel voedselintollerantie genoemd.
 • Uw bent gewisseld van voer en het darmstelsel van de hond moet hier nog aan wennen. Daardoor verloopt de vertering niet optimaal en kan diarree ontstaan. Met name bij pups kan dit het geval zijn.
 • Uw hond heeft iets gegeten dat rauw of bedorven was en daardoor is het milieu in de darmen verstoord. Bacteriën die hier vaak bij betrokken zijn: Salmonella en Campylobacter. Dit kan uw hond bijvoorbeeld oplopen door het eten van rauwe kip.

Parasieten:

 • Bij de hond komen regelmatig spoelwormen, haakwormen of lintwormen voor. Zeker als het dier buiten komt en prooien vangt. Het is dus van belang uw dier regelmatig te ontwormen om diarreeklachten hierdoor te voorkomen.
 • Giardia, een eencellig organisme (protozoa) wordt ook regelmatig gezien als verwekker bij diarree. Dit speelt voornamelijk een rol bij jonge dieren, dieren met minder weerstand en honden die in groepen gehuisvest worden, zoals bij een fokker of in een pension.

Ontsteking:

 • Bij volwassen en oudere honden zien we soms problemen met het afweersysteem in de darmen. Hierdoor ontstaat dan een chronische ontsteking, die ook wel Inflammatory Bowel Disease (IBD) genoemd wordt.

Tumoren:

 • Bij oude honden komen soms tumoren van de darmwand voor, zoals maligne lymfoom of tumoren die invloed op de darmen uitoefenen, zoals mastocytoom.

Aandoening van ander orgaan:

 • Aantasting van de alvleesklier, waardoor er een tekort aan verteringsenzymen ontstaat (Exocriende Pancreas Insufficiente = EPI).  Een aangeboren vorm van deze ziekte komt voor bij Duitse Herders.