Home > Uw dierenvraag > Alles over honden > Braken

Online afspraak maken
Bel ons
Stuur uw vraag
WhatsApp ons

Braken hond

Er zal altijd onderscheid gemaakt moeten worden tussen werkelijk, actief braken of het ‘zomaar’ voedsel uit de keel/bek opgeven (regurgiteren). De dierenarts zal u daarom vaak een aantal vragen stellen. Als blijkt dat er inderdaad sprake is van braken, kan dat passen bij veel verschillende ziekten.

In grote lijnen moeten de volgende aandoeningen worden onderscheiden:

Als het een voorheen gezonde volwassen hond betreft en er worden bij lichamelijk onderzoek geen bijzonderheden gevonden, zal de dierenarts in eerste instantie uitgaan van een infectie met een virus (net als bij mensen met buikgriep) en soms parasieten of een bacterie.

In onderstaande gevallen zijn in de voorgeschiedenis, de leeftijd van de hond of bij lichamelijk onderzoek vaak wel aanwijzingen te vinden. Regelmatig is aanvullend onderzoek dan nodig in de vorm van onder andere bloedonderzoek of een echo. Braken door:

1. Prikkeling van een gebied in de hersenen

 • Door gifstoffen
 • Door evenwichtsstoornissen
 • Door een ontsteking of tumor

2. Prikkeling van de keel

 • Door een vreemd voorwerp
 • Door ontsteking of tumor

3. Probleem in de maag

 • Vreemd voorwerp
 • Ontsteking of tumor
 • Liggingsverandering

4. Probleem in de darmen

 • Vreemd voorwerp
 • Ontsteking of tumor
 • Ernstige verstopping (obstipatie)

5. Aandoening van een van de andere organen